Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for the ‘Montederramo’ Category

Este mosteiro cisterciense, un do smáis importantes da Ribeira Sacra, ten a súa orixe no século XII, aínda que a súa estructura corresponde ás reformas feitas nos séculos XVI e XVII.

Destaca a súa igrexa de estilo herriano con tres naves abovedadas e unha de cruceiro que conflúen nunha cúpula de grande harmonía. Posúe tamén dous claustros, un renacentista, do tempo da igrexa, e outro máis antigo e de menor tamaño de estilo gótico serodio, do século XVI. O seu claustro foi o antigo ‘Colexio de Artes’ e hoxe está maioritariamente ocupado pola escola municipal e outros servizos.

Foi arredor do Mosteiro de Santa María de Montederramo que creceu a actual vila. Nun documento do ano
1.124 a Reina Dona Teresa de Portugal, filla do rei galego Afonso VI, manda fundar o mosteiro e fai por vez primeira alusión escrita ó nome de ‘Rivoyra Sacrata’.

Este recibiu os favores de varios reis e papas e estivo sometido ás regras monásticas de San Bieito e máis tarde ás do Císter, ata que a comezos do século XVI unha bula papal adscríbeo a Congregación Cisterciense de Castela. Finalmente, coa desamortización dos bens eclesiásticos, boa parte dos seus dominios pasan a ser destinados a vivendas ata chegar ao seu estado actual.

Fue alrededor del Monasterio de Santa María de Montederramo que creció la actual villa. En un documento del año 1.124 la Reina Dona Teresa de Portugal, hija del rey gallego Alfonso VI, mandó fundar el monasterio y hace por vez primera alusión escrita al nombre de ‘Rivoyra Sacrata’.

Éste recibió los favores de varios reyes y papas y estuvo sometido a las reglas monásticas de San Benito y más tarde a las del Císter, hasta que a comienzos del siglo XVI una bula papal lo adscribe a la Congregación Cisterciense de Castilla. Finalmente, con la desamortización de los bienes eclesiásticos, buena parte de sus dominios pasan a ser destinados a viviendas hasta llegar a su estado actual.

Cabe destacar su iglesia, de amplia nave, sobria fachada herreriana y coro y balaustres de piedra, atípica característica para la época. Su claustro fue el antiguo ‘Colegio de Artes’ y hoy está mayoritariamente ocupado por la escuela municipal y otros servicios, siendo uno de los más admirados y sobresalientes de toda A Ribeira Sacra.

Fonte do texto: ribeirasacra.org

Read Full Post »