Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for the ‘Betanzos’ Category

Obra de indianos ricos, os irmáns García Naveira, o parque do Pasatempo, en Betanzos intentaba ser un lugar enciclopédico con fins didácticos. Situado ás aforas de Betanzos, dos 90.000 m2 con que contaba orixinalmente o xardín e o Pasatempo propiamente dito consérvanse unha décima parte trala longa ruína despois da guerra civil. Comezou a execución no ano 1893 e deu traballo a uns douscentos empregados nunha época de forte recesión económica. Era un museo lúdico ao aire libre de coñecementos variados mediante a representación das novidades tecnolóxicas do momento e dun mundo que coas posibilidades das viaxes comezaba a se facer pequeno.

Obra de indianos ricos, los hermanos García Naveira, el parque do Pasatempo, en Betanzos, intentaba ser un lugar enciclopédico con fines didácticos. Situado a las afueras de Betanzos, de los 90.000 m2 con que contaba originalmente el jardín del Pasatiempo propiamente dicho se conserva una décima parte tras la larga ruina de la posguerra. Comenzó la ejecución en el año 1893 y dio trabajo a unos doscientos empleados en una época de fuerte recesión económica. Era un museo lúdico al aire libre de conocimientos variados mediante la representación de las novedades tecnológicas del momento y de un mundo que con las posibilidades de los viajes empezaba a hacerse pequeño.

Fonte: Turgalicia

Read Full Post »