Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for the ‘Castro Caldelas’ Category

O castelo de Castro Caldelas foi construído no s. XIV por Don Pedro Fernández de Castro, señor de Lemos. Dende aquí gobernaba e defendía as terras concedidas polo rei.

Como no caso de outras importantes vilas galegas, a historia de Castro Caldelas é nun primeiro momento a do seu castro celta e a da posterior fortificación superposta por encima da primixenia poboación. Sobre esta última levantase o magnífico Castelo de finais da Idade Media que se pode admirar hoxe. En torno a este último creceu a presente vila.

A época medieval foi de gran esplendor. Xa dende as primeiras noticias, ao redor do século XII, Caldelas foi unha terra reservada á propiedade de reis galegos, como Fernando II, Emperador de Galicia, León e Asturias. A partir do século XIV a vila é outorgada por Afonso XI á Casa de Lemos. Estes acometen importantes obras no castelo, ata que estas se dan por acabadas no ano 1560, segundo consta nunha lenda dos seus muros.

Presidindo do val, o castelo de Castro Caldelas foi testemuña de diferentes episodios históricos como as Guerras Irmandiñas, entre as que a tradición oral sitúa al propio Mariscal Pero Pardo de Cela, así como tamén do asentamento dunha importante colonia xudía, cuxas lápidas funerarias son hoxe apreciables no centro da vila.

Outro capítulo digno de mención é o incendio da vila ordenada en 1810 polo xeral napoleónico Loison ante as numerosas pérdoas infrinxidas ao seu exército polas bravas guerrillas galegas.

Como en el caso de otras importantes villas gallegas, la historia de Castro Caldelas es en un primer momento la de su castro celta y la de la posterior fortificación superpuesta por encima de la primigenia población. Sobre esta última se levanta el magnífico Castillo de finales de la Edad Media que se puede admirar hoy. En torno a este último creció la presente villa.

La época medieval fue de gran esplendor. Ya desde las primeras noticias, alrededor del siglo XII, Caldelas fue una tierra reservada a la propiedad de reyes gallegos, como Fernando II, Emperador de Galicia, León y Asturias. A partir del siglo XIV la villa es otorgada por Alfonso XI a la Casa de Lemos. Estos acometen importantes obras en el castillo, hasta que estas se dan por acabadas en el año 1560, según consta en una leyenda de sus muros.

Presidiendo el valle, el castillo de Castro Caldelas fue testigo de diferentes episodios históricos como las Guerras Irmandiñas, entre las que la tradición oral sitúa al propio Mariscal Pedro Pardo de Celda, así como también del asentamiento de una importante colonia judía, cuyas lápidas funerarias son hoy apreciables en el centro de la villa.

Otro capítulo digno de mención es el incendio de la villa ordenada en 1810 por el general napoleónico Loison ante las numerosas pérdidas infringidas a su ejército por la bravas guerrillas gallegas.

Fonte do texto: ribeirasacra.org

A visita ao castelo é gratuíta e ademais conta cun pequeno museo tamén de entrada libre. La visita al castillo es gratuita y además cuenta con un pequeño museo, también de entrada libre. 

Read Full Post »