Feeds:
Entradas
Comentarios

Archive for the ‘Redondela’ Category

A illa de San Simón está na ría de Vigo e pertence ao concello de Redondela. A illa foi un asentamento relixioso, despois pasou ser un lazareto marítimo, un lugar de illamento para enfermos infecciosos e de repouso de convalecentes, abriríase o capítulo máis amargo da súa historia, o da reclusión de presos políticos. Pero o capítulo máis negro da illa ocorreu no século XX cando se convertiu nun lugar de reclusión de presos políticos.

La isla de San Simón está en la ría de Vigo y pertenece al ayuntamiento de Redondela. La isla fue un asentamiento religioso, después pasó a ser un lazareto marítimo, un lugar aislamiento para enfermos infecciosos y de reposo de convalecientes, se abriría el capítulo más amargo de su historia, el de la reclusión de presos políticos. Pero el capítulo más negro de la isla ocurrió en el siglo XX cuando se convirtió en un lugar de reclusión de presos políticos.

Este verán tiven ocasión de estar alí, grazas á Fundación da Illa San Simón, xunto con outros compañeiros de Flickr. Agradecerlles publicamente o seu traballo e todo que están a facer. Tedes máis información sobre o lgar  en http://www.fundacionilladesansimon.org

Este verano he tenido ocasión de estar allí, gracias a la Fundación de la Illa San Simón, junto con otros compañeros de Flickr. Agradecerles públicamente su trabajo y todo lo que están haciendo. Tenéis más información sobre el lugar en  http://www.fundacionilladesansimon.org

Read Full Post »