Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts Tagged ‘parque nacional islas atlánticas’

A illa de Sálvora forma parte do Parque Nacional Illas Atlánticas, xunto coas Cíes, Ons e Cortegada. Está na ría de Arousa e forma parte do concello de Ribeira. Hai un cupo de visitantes por días de 125 persoas en viaxes de grupo durante os meses de verán. Fóra da tempada oficial só se permite o acceso a quen dispoña dunha autorización especial. Os permisos poden conseguirse na web www.iatlanticas.es Empresas como Mar de Aguiño teñen permisos de Parques Nacionais para ir visitar a illa.

La isla de Sálvora forma parte del Parque Nacional Islas, junto con las Cíes, Ons y Cortegada. Está en la ría de Arousa y forma parte del ayuntamiento de Ribeira. Hay un cupo de visitantes por días de 125 personas en viajes de grupo durante los meses de verano. Fuera de la temporada oficial sólo se permite el acceso a quien disponga de una autorización especial. Los permisos pueden conseguirse en la web www.iatlanticas.es  Además, empresas como Mar de Aguiño tienn permisos de Parques Nacionales para ir a visitar la isla. 

Read Full Post »

As Illas Cíes forman parte do Parque Nacional Illas Atlánticas, xunto coas illas de Sálvara, Cortega e Ons.

Las Islas Cíes forman parte del Parque Nacional Islas Atlánticas, junto con las islas de Sálvora, Cortega y Ons.

Pola súa banda, as Cíes están formadas por tres illas: a Illa do Norte ou de Monteagudo. Pódense visitar durante o verán, entre os meses de xuño e setembro e cada ano son visitadas por unhas 150.000 persoas. Para achegarse un pode coller o barco da navieira Mar de Ons ou doutras que operan na zona. Hai saídas dende Vigo, Baiona e Cangas e os billetes, segundo o mes, está entre os 16 e os 18,5 euros. Pódense reservar por internet para maior comodidade.

Por su parte, las Cïes están formadas por tres islas: la Isla del Norte o de Monteagudo. Se pueden visitar durante el verano, entre los meses de junio y septiembre y cada año son visitadas por unas 150.000 persoas. Para acercarse hasta este paraíso natural, uno puede coger el barco de la navieira Mar de Ons o de otras que operan en la zona. Hai salidas desde Vigo, Baiona y Cangas e los billetes, según el mes, está entre los 16 y los 18,5 euros. Se pueden reservar por internet para mayor comodidad.

cies2

Illa de Monteagudo / Isla de Monteagudo

A Illa do Medio ou do Faro.

La Isla del Medio o del Faro.

cies

Illa do Faro / Isla del Faro

E a Illa do Sur ou de San Martiño.

Y la Isla del Sur o de San Martiño.

Illa do Sur ou de San Martiño / Isla del Sur o de San Martiño

Illa do Sur ou de San Martiño / Isla del Sur o de San Martiño

As illas do Faro e de Monteagudo están unidas por un dique de pedras e pola fermosa praia de Rodas, considerada por un xornal británico hai anos como a mellor do mundo e caracterizada pola súa branca e fina area.

Las islas del Faro y de Monteagudo están unidas por una escollera de ipedras y por la hermosa playa de Rodas, considerada por un periódico británico hace años como la mejor del mundo y caracterizada por su blanca y fina area.

Praia de Rodas / Playa de Rodas

Praia de Rodas / Playa de Rodas

Praia de Rodas / Playa de Rodas

Praia de Rodas / Playa de Rodas

Outros areais que se poden gozar na illa son a Praia de Figueiras e a praia de Nosa Señora.

Otros arenales que se pueden disfrutar en la isla son la playa de Figueiras y la playa de Nosa Señora.

Praia de Figueiras / Playa de Figueiras

Praia de Figueiras / Playa de Figueiras

Praia de Nosa Señora / Playa de Nosa Señora

Praia de Nosa Señora / Playa de Nosa Señora

Unha das cousas que máis chama a atención é a pequena lagoa de auga salgada que se forma entre as illas do norte e do medio. Está protexida e non se pode bañar ninguén dentro. De todos os xeitos, as súas augas cristalinas permiten ver cantidade de peixes, como se se tratase dun acuario. Ademais, ao solpor todo o mundo acode ao dique que a pecha para ver como se pon o sol ao lonxe.

Una de las cusas que más llama la atención es el pequeño lago de agua salada que se forma entre las islas del norte y del medio. Está protegido y no se puede bañar nadie dentro. De todos formas, sus aguas cristalinas permiten ver cantidade de peces como si se tratase de un acuario. Además, al atardecer, todo el mundo acude a la escollera que lo cierra para ver como se pone de lejos el sol.

Lagoa das Cíes / Lago de las Cíes

Lagoa das Cíes / Lago de las Cíes

Peixes na lagoa das Cíes / Peces en el lago de las Cíes

Peixes na lagoa das Cíes / Peces en el lago de las Cíes

Atardecer dende o dique / Atardecer desde la escollera

Atardecer dende o dique / Atardecer desde la escollera

Entre a fauna que alberga as Cíes están as súas miles de gaviotas patiamarelas, os seus corvomariños, lagartos… Aínda que tamén hai especies invasoras como o visón americano.

Entre la fauna que alberga las Cíes están sus miles de gaviotas matiamarillas, sus cormoranes moñudos, lagartos… Aunque también hai especies invasoras como el visón americano.

Gaviotas nas Cíes / Gaviotas en las Cíes

Gaviotas nas Cíes / Gaviotas en las Cíes

Corvomariños / Cormoranes moñudos

Corvomariños / Cormoranes moñudos

Lagarto

Lagarto

Visón americano

Visón americano

Entre a primavera e o verán é cando as gaviotas crían na illa. Son moi ruidosas, así que os que teñan pensado durmir no camping que se preparen, porque ademais de andar detrás da comida dos visitantes, non deixan durmir ao persoal. Iso si, non está permitido darlles de comer, porque iso aumenta a súa poboación.

Entre la primavera y el verano es cuando las gaviotas crían en la isla. Son muy ruidosas, así que los que tengan pensado dormir en el camping que se preparen, porque además de andar detrás de la comida, no dejan durmir al personal. Eso sí, no está permitido darles de comer, porque eso aumenta su población.

Ovos nas Cíes / Huevos en las Cíes

Ovos nas Cíes / Huevos en las Cíes

Gaviota

Gaviota

Na entrada da illa hai un posto de información onde lle explican ao visitante que facer. Hai visitas guiadas gratuítas ás 11.00, 13.00 e 15.00 horas cada día en grupos de 15 persoas. De todos os xeitos, non son demasiados complicadas de realizar aínda que, iso si, non se goza das explicacións dos guías. As catro rutas que pode facer o visitantes son a do Monte Faro (7,4 Kms), a do Faro da Porta (5,2 Kms), a do Alto do Príncipe (3 Kms) e a ruta de Monteagudo (5,6 Kms).

En la entrada de la isla hay un puesto de información donde le explican al visitante qué hacer. Hay visitas guiadas gratuitas a las 11.00, 13.00 y 15.00 horas cada día en grupos de 15 personas. De todas formas, no son demasiados complicadas de realizar aunque, eso sí, no se disfruta de las explicaciones de los guías. Las cuatro rutas que puede hacer el visitantes son la del Monte Faro (7,4 Kms), la del Faro de la Puerta (5,2 Kms), la del Alto del Príncipe (3 Kms) y la ruta de Monteagudo (5,6 Kms).

Monte Faro

Monte Faro

Furna de Monteagudo

Furna de Monteagudo

Destacar que a erosión provocada pola salitre, o vento e o mar amosa na paisaxe das Cíes multitude de pedras erosionadas, algunhas en forma de colmea e outras tan simpáticas como a Pedra da Campá, que xa non require de explicación.

Destacar que la erosión provocada por la salitre, el viento y el mar muestra en el paisaje de las Cíes multitud de piedras erosionadas, algunas en forma de colmena y otras tan simpáticas comola Piedra de la Campana, que ya no requiere de explicación.
Pedra da Campá / Piedra de la Campana

Pedra da Campá / Piedra de la Campana

Rocha erosionada / Roca erosionada

Rocha erosionada / Roca erosionada

Por último, se queredes durmir no camping, tendes que reservar por internet antes de chegar ao lugar por se non hai prazas. Na web do camping podedes facer a reserva. Iso si, iso de que “el camping dispone de servicios de 1ª Categoría” é falso. O lugar é moi fermoso, pero as instalacións, como os baños deixan moito que desexar: os retretes non teñen taza e hai que pagar pola auga quente á hora de ducharse. O prezo non é excesivo, son 7,9 euros por persoa e día e outros 7,9 euros por cada tenda de campaña que se leve. Iso si, é recomendable levar toda a comida que se poida, porque o supermercado é moi caro (a causa do transporte en barco). Por poñer un exemplo, unha bolsa de xeo custa 2,5 euros. Lembrade tamén que nas Cíes non hai cubos do lixo, porque que todos os residuos que se xeren se teñen que levar á terra de volta.

Por último, si queréis dormir en el camping, tenéis que reservar por Internet antes de llegar al lugar por si no hay plazas. En la web del camping podéis hacer la reserva. Eso sí, eso de que “el camping dispone de servicios de 1ª Categoría” es falso. El lugar es muy hermoso, pero las instalaciones, como los baños dejan mucho que desear: los retretes no tienen taza y hay que pagar por el agua caliente a la hora de ducharse. El precio no es excesivo, son 7,9 euros por persona y día y otros 7,9 euros por cada tienda de campaña que se lleve. Eso sí, es recomendable llevar toda la comida que se pueda, porque el supermercado es muy caro (la causa del transporte en barco). Por poner un ejemplo, una bolsa de hielo cuesta 2,5 euros. Recordad también que en las Cíes no hay cubos de la basura, porque que todos los residuos que se generen se tienen que llevar a la tierra de vuelta.

Camping das Illas Cíes / Camping de las Islas Cíes

Camping das Illas Cíes / Camping de las Islas Cíes

Os baños do camping deixan moito que desexar / Los baños del camping dejan mucho que desear

Os baños do camping deixan moito que desexar / Los baños del camping dejan mucho que desear

Esquecíaseme dicir que nas illas se pode practicar o submarinismo, aínda que está prohibida a pesca deportiva.

Se me olvidaba decir que en las islas se puede practicar el submarinismo, aunque está prohibida la pesca deportiva.

Buceo nas Cíes / Buceo en las Cíes

Buceo nas Cíes / Buceo en las Cíes

Read Full Post »