Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts Tagged ‘parador de san esteban’

Existe documentación da existencia do Mosteiro desde o século X, aínda que os indicios apuntan a que foi fundado por San Martín Dumiense entre os anos 550 e 555. A súa etapa de esplendor iniciase no século X, baixo a autoridade dó abade Franquila. Este abade recibiu un traxe de pel agasallo da raíña dona Goto en memoria dó seu finado esposo, Sancho Ordóñez. Unha tarde o morto presentouse á viúva para que vise os diaños castigándolle polos pecados que cometera, así a raíña pregou e axunou corenta días, trallos cales recibiu de novo a visita do finado esposo libre de demos cunha túnica branca e o traxe de pel regalado a Franquila. O intentar abrazalo soio puido atrapar un anaco do traxe que levou o mosteiro e comprobou que coincidía cun roto aparecido recentemente nó traxe.

Existe documentación de la existencia del Monasterio desde el siglo X, aunque los indicios apuntan a que fue fundado por San Martín Dumiense entre los años 550 y 555. Su etapa de esplendor se inicia en el siglo X, bajo la autoridad del abad Franquila. Este abad recibió un traje de piel obsequio de la reina doña Goto en memoria de su fallecido esposo, Sancho Ordóñez. Una tarde el muerto se presentó a la viuda para que viese a los demonios castigándole por los pecados que había cometido, así la reina rogó y ayunó cuarenta días, pasados los cuales recibió de nuevo la visita de su difunto esposo libre de los demonios con una túnica blanca y el traje de piel regalado a Franquila. Al intentar abrazarlo sólo pudo atrapar un pedazo del traje que llevó al monasterio y comprobó que coincidía con un roto aparecido recientemente en el traje.

Pode que relatos deste tipo fosen os que trouxera na nove bispos durante este século e o posterior, presenza reflexada no escudo do mosteiro onde figuran nove mitras.

Puede que relatos de este tipo fuesen los que trajeron a nueve obispos durante este siglo y el posterior, presencia reflejada en el escudo del monasterio donde figuran nueve mitras.

Nó ano 1835 sufriu os efectos da Desamortización de Mendizábal. En 1923 recibiu o recoñecemento de Monumento Histórico-Artístico. Xunto cós mosteiros de Oseira e Celanova está considerado como un dos mais importantes de Ourense. Na actualidade foi reformado para convertelo en Parador Nacional.

En el año 1835 sufrió los efectos de la Desamortización de Mendizábal. En 1923 recibió el reconocimiento de Monumento Histórico-Artístico. Junto con los monasterios de Osero y Celanova está considerado como uno de los más importantes de Ourense. En la actualidad fue reformado para convertirlo en Parador Nacional.

Fonte do texto: ribeirasacra.org

Read Full Post »